La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Push de batton…  Ke vuò fa? D Falsifica u Dokumiend X Guarda Fot de Fferie c Nu Brek p Cazzegià (Nu Iuok) M jamm bbell (Chiud Windous)  Iamm a magnà.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Push de batton…  Ke vuò fa? D Falsifica u Dokumiend X Guarda Fot de Fferie c Nu Brek p Cazzegià (Nu Iuok) M jamm bbell (Chiud Windous)  Iamm a magnà."— Transcript della presentazione:

1

2 Push de batton…

3  Ke vuò fa? D Falsifica u Dokumiend X Guarda Fot de Fferie c Nu Brek p Cazzegià (Nu Iuok) M jamm bbell (Chiud Windous)  Iamm a magnà nu Piatt e’ Past k Cazzegià cu i cumpari f Bev na Birr  Chiama a Mammeta  Grattate e’ ppall! l Iamm a Ballà p Facimm nu Brek (Pausa) c Iamm a verè o’ Napule Push de batton…

4 FATAL ERROR Se Inceppat u Cumpiuter Rai nu Pugn a lu Scherm o vall’ a Ghittà... Che Amma fà...? Push de batton…

5 Uagliò, lassa stà! Windous se ripiglia sul isss (automaticamend). Windous Sciut daun Push de batton…

6 Program pe scriv na letter u che bbuò tu.... Winparol.exe www.forcella.com Versione Sicura.elf718.jg Diritti ? Ma chè....Version re Contrabband... Nummero Seriale:4711-08/15 Push de batton…

7 Oié...cunuscim nu nuov Programm pe scriv.... scrivere Se dice accussì, no scriv! Si nu scem! Corettura del Ortografia automatica... (Che me ne fott a mmè) Push de batton… Guarda Copià Copia e ittà Che bbuò?

8 Iucamm? Jamm bbell... Push de batton…

9 Iamm! Ce stà na Bomb ka Ind! Push de batton…

10 Si propio nu scem...! Push de batton…

11 Guardamm na Fot Pornostar? Famm...veré! Push de Batton…

12 Exkius… miii…. Si nu Puork … Push de Batton…

13 Anatavot! - Fatal Error Si Scem o nu ccapisc’ ? Chiur Windous o dai nu pugn o’ monitor... Amma fa...? Push de Batton…

14 BREAK YOUR BALLS.....?

15 CHIUR STU CAZZ E CUMPIUTER

16 IAMM, CHIUR ! NU’ SIENT’ BBUON? JAMM BBELLLL…… NU MME‘ SCASSA‘….


Scaricare ppt "Push de batton…  Ke vuò fa? D Falsifica u Dokumiend X Guarda Fot de Fferie c Nu Brek p Cazzegià (Nu Iuok) M jamm bbell (Chiud Windous)  Iamm a magnà."

Presentazioni simili


Annunci Google