La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento:

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento:"— Transcript della presentazione:

1 Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic Project Manager Gorizia, 15 Febbraio 2012 Gorica, 15. februar 2012

2 Programma di lavoro Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Prima parte Gestione formale e amministrativa Seconda parte Impostazione generale del progetto Stato delle attività previste dai WP e ridefinizione dellagenda di lavoro Prvi del Formalno in administrativno vodenje projekta Drugi del Splošna zasnova projekta Stanje aktivnosti na posameznih delovnih sklopih in določitev novega programa dela Program dela

3 Prvi delPrima parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Workshop sulle attività del Controllo di Primo Livello LJUBLJANA 12 e 17.01.2012 UDINE 26.01.2012 Workshop sulla gestione dei progetti FERRARA 15.11.2011 VENEZIA 22.11.2011 POSTOJNA 24.11.2011 TRIESTE 5.12.2011 Sessione formativa su appalti pubblici e lacquisizione dei beni e servizi UDINE 28.11.2011 Incontro tra LP e Controllo di Primo Livello TRIESTE 2.02.2012 Delavnica o javnem naročanju VIDEM, 28.11.2011 Delavnici o prvostopenjski kontroli LJUBLJANA, 12. in 17.01.2012 VIDEM, 26.01.2012 Srečanje med VP in italijanskim Organom prvostopenjske kontrole TRST, 2.02.2012 Delavnice o vodenju projektov FERRARA, 15.11.2011 BENETKE, 22.11.2011 POSTOJNA, 24.11.2011 TRST, 5.12.2011

4 Prvi del Prima parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Esito dellincontro tra LP e Controllo di Primo Livello Non ci hanno indicato una data certa per la stipula del Contratto di Finanziamento senza il Contratto di Finanziamento -Non si può chiedere lanticipo -Non si può fare la rendicontazione Al Controllo di I Liv AllAdGChi 28 Febbraio *** 10 GiugnoLegacoopFVG e RRA 31 Maggio *** 10 SettembreTutti 31 Luglio *** 10 NovembreTutti Quindi le scadenze di rendicontazione sono Prvostopenjski kontr. Organu upravlj. Kdo 28. februar *** 10. junijLegacoopFVG in RRA 31. maj *** 10. septemberVsi 31. julij *** 10. novemberVsi Roki za oddajo poročil so: Izid srečanja med VP in Organom prvostopenjske kontrole Datum za podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja še ni določen. Brez podpisa pogodbe: -Ne moremo zaprositi za avans -Ne moremo poročati

5 Prima parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Comunque per contribuire a velocizzare la procedura ci hanno invitato ad inviare quanto prima : - Le integrazioni richieste ; -Le dichiarazioni sugli Aiuti di stato da parte dei Partner Sloveni ; ENTRO IL 28 FEBBRAIO Da bi pospešili postopek so nas pozvali, da v najkrajšem možnem času predložimo: - Zahtevane dopolnitve; -Izjave o državnih pomočeh – samo za slovenske projektne partnerje; DO 28. FEBRUARJA Prvi del

6 Prima parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Altre domande Nadaljnja vprašanja Prvi del

7 Drugi del Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Ridefinizione dellObiettivo Generale Definire la strategia comune e condivisa per creare lecosistema ideale per lo sviluppo di imprese sociali che rigenerino leconomia locale attraverso nuove attività di servizio a beneficio della collettività sfruttando appieno le opportunità della rivoluzione digitale offrendo quindi nuove occasioni di impiego a soggetti svantaggiati LObiettivo Generale definito nel 2009 era «la configurazione di un sistema innovativo per linclusione lavorativa di soggetti svantaggiati» Redefiniranje splošnega cilja Določiti skupno in enotno strategijo, na podlagi katere bo lahko nastal idealen ekosistem za razvoj socialnih podjetij, ki bodo oživila lokalno gospodarstvo. Priložnost vidimo predvsem na področju uvajanja novih storitev v korist širše skupnosti in v priložnostih, ki jih ponuja digitalna revolucija, posledično pa odpiranje novih možnosti za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin. Splošni cilj, ki smo ga določili v letu 2009 je bil: oblikovanje inovativnega sistema, ki bo ranljivim skupinam omogočil zaposlitev

8 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Una prima necessaria precisazione e condivisione è : chi sono i soggetti svantaggiati a cui si rivolge questo progetto Risultati attesi : Svantaggiati censiti3.800 Svantaggiati inseriti400 Pričakovani rezultati: Št. obravnavanih prikrajšanih oseb: 3.800 Št. vključenih prikrajšanih oseb:400 Il target group proposto sono i NEET ovvero i giovani tra i 15-29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono un percorso di formazione. Najprej se moramo poenotiti o tem, katerim ranljivim skupinam je ta projekt namenjen. Predlagana ciljna skupina so t.i.: NEET To so mladi med 15. in 29. letom starosti, ki ne študirajo, ne delajo in niso vključeni v postopke usposabljanja. Drugi del

9 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Una bella sfida dare un significato all Economia Sociale un ruolo allImpresa Sociale Risultati attesi : ma soprattutto…. progettare nuove attività intelligenti, sostenibili e inclusive Business Plan redatti50 Progetti Pilota avviati10 Lep izziv: osmisliti socialno podjetništvo in dodeliti vlogo socialnemu podjetju Pričakovani rezultati: Predvsem pa …. Načrtovati nove – inteligentne, trajnostno naravnane in vključujoče – aktivnosti Izdelanih poslovnih načrtov50 Zagon pilotnih projektov10 Drugi del

10 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Ripensiamo scrupolosamente alle risorse che disponiamo internamente alle nostre organizzazioni, alle competenze che dobbiamo acquisire esternamente, alle alleanze che dobbiamo saper costruire Risultato atteso : Accordi territoriali sottoscritti5 Še enkrat temeljito premislimo o virih, ki jih imamo na razpolago v naših organizacijah, o zunanjih sodelavcih, ki jih moramo najeti in o zavezništvih, ki jih moramo znati skleniti. Pričakovani rezultat: Podpisani teritorialni sporazumi5 Drugi del

11 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 Le aree di intervento del progetto Superficie Površina Abitanti Prebivalci Densità Gostota Comuni Število občin Ravenna 1.858 391.275210,5918 Rovigo 1.789 248.012138,6350 Udine 4.905 541.264110,35136 Gorizia 466 142.441305,6725 Goriska 2.325 119.14651,2013 Osrednjeslovenska 2.555 533.213208,6926 GECT/EZTS 365 73.750467,003 Območja izvajanja projekta

12 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 WP1.1 Comitato di Gestione Costituito il 28 settembre 2011 -Verifica nominati -Verifica costi budget Integrata con tutti i partner (persona di contatto e amministrazione) -Definire budget RRA Ruolo di raccordo con i Partner sloveni WP1.3 Monitoraggio e valutazione esterna Avviata la procedura per lincarico - Sarà presente al CdG di maggio WP1.2 Struttura operativa DS 1.1 Upravni odbor Ustanovljen dne 28. septembra 2011. -Preveriti imenovane člane -Preveriti stroške po finančnem planu Poenotena z vsemi partnerji (kontaktna oseba in administracija). -Določiti finančni plan RRA z vlogo povezovanja slovenskih partnerjev DS 1.3 Nadzor in zunanja evalvacija Začeli smo s postopkom izbora ponudnika. - Prisoten bo na majskem upravnem odboru DS 1.2 Operativna struktura Drugi del

13 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 WP3.1 Costituzione Agenzia in forma di coop EU Coordinamento : Consulente Esterno Proposta di avviare lattività nel 2013 WP3.2 Predisposizione sede Coordinamento : Comune di Gorizia Avviata lattività, effettuato i sopralluoghi, in fase di redazione il progetto di recupero a maggio presentazione del progetto e i tempi previsti di realizzazione WP3.3 Fondo finanziario Coordinamento : FINRECO Proposta di avviare lattività a settembre 2012 DS 3.1 Ustanovitev agencije v obliki evr. zadruge Koordiniranje: Zunanji svetovalec Predlog, da začnemo z aktivnostmi v letu 2013. DS 3.2 Priprava sedeža Koordiniranje: Občina Gorica Aktivnost se je začela, opravljeni so bili ogledi, projekt obnove je v pripravi. V mesecu maju bomo predstavili projekt in roke, ki so predvideni za njegovo realizacijo. Koordiniranje : FINRECO Predlog, da začnemo z aktivnostmi v septembru 2012. Drugi del DS 3.3 Finančni sklad

14 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 WP3.4 Sviluppo dellEconomia Sociale Coordinamento : PM LegacoopFVG Prima riunione Partner Italiani Gorizia 25.01.2012 Ancora distanti da un piano di lavoro da condividere con i Partner Sloveni Prossima riunione del gruppo entro metà Marzo WP4.1 Definizione del Servizio di Inclusione Coordinamento : Consulente Esterno Oggi avvio con la condivisione del target e le competenze da ricercare nel consulente esterno WP4.2 Sperimentazione del Servizio Coordinamento : Consulente Esterno Attività da avviare successivamente DS 3.4 Razvoj socialne ekonomije Koordiniranje : PM LegacoopFVG Prvi sestanek italijanskih projektnih partnerjev je bil v Gorici dne 25.01.2012. Delovni načrt, ki bi ga lahko delili s slovenskimi partnerji še ni izdelan. Naslednji sestanek delovne skupine: do sredine marca. DS 4.1 Definicija storitve socialne vključenosti Koordiniranje : Zunanji svetovalec Zagon bo danes, ko se bomo poenotili glede ciljne skupine in kompetenc, ki jih mora imeti izbrani zunanji svetovalec. DS 4.2 Testiranje storitve Koordiniranje : Zunanji svetovalec Aktivnosti bomo izvajali v nadaljevanju. Drugi del

15 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 WP5.1 Individuazione Nuovi bacini di impiego Coordinamento : Univerza v Ljubljani Ruolo del coordinatore : proporre la struttura della ricerca e raccogliere i dati dei territori, redigere il documento Definito il team di ricerca, in fase di avvio WP5.2 Strategie economiche e accordi territoriali WP5.3 Nuove attività e nuove imprese Coordinamento : Univerza v Ljubljani Ruolo del coordinatore : raccogliere le esperienze dei territori, redigere il documento evidenziando le buone prassi e i suggerimenti per i decisori (mainstream) Attività da avviare successivamente Coordinamento : Univerza v Ljubljani Ruolo del coordinatore : Studio di un modello di impresa agricola sostenibile – Raccogliere le esperienze dei territori e organizzarle in un documento (Case History) Attività da avviare successivamente DS 5.1 Določitev novih zaposlitvenih bazenov Koordiniranje : Univerza v Ljubljani Vloga koordinatorja: zastaviti strukturo raziskave, zbiranje podatkov o posameznih območjih, sestaviti končni dokument. Raziskovalna skupina je določena, aktivnost je v fazi zagona. DS 5.2 Ekonomske strategije in teritorialni sporazumi DS 5.3 Nove dejavnosti in nova podjetja Koordiniranje : Univerza v Ljubljani Vloga koordinatorja: zbiranje izkušenj posameznih območij, sestaviti dokument, izpostaviti primere dobrih praks in nasvetov za odločevalce (mainstream). Aktivnost bomo izvajali v nadaljevanju. Koordiniranje : Univerza v Ljubljani Vloga koordinatorja: Študija modela Trajnostno naravnanega kmetijskega podjetja. – Zbiranje izkušenj posameznih območij in priprava dokumenta (Case History). Aktivnost bomo izvajali v nadaljevanju. Drugi del

16 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 WP6.1 Immagine grafica Coordinamento : Legacoop FVG Logo e coordinato, in fase di elaborazione Proposta ai partner del logo entro marzo Realizzazione del coordinato entro maggio WP5.2 Sito Web WP5.5 Diffusione risultati finali Coordinamento : RRA In fase di assegnazione, On line entro aprile Coordinamento : RRA In fase di assegnazione, riprese video Primo incarico seguire il convegno EST per produrre il materiale per le giornate informative di settembre Coordinamento : Legacoop Veneto da definire DS 6.1 Celostna grafična podoba Koordiniranje : Legacoop FVG Logotip in CGP, v fazi priprave. Predlog logotipa bo partnerjem poslan do marca. Izdelava celostne grafične podobe do maja. DS 5.2 Spletna stran DS 5.5 Razširjanje končnih rezultatov Koordiniranje : RRA V fazi izbora ponudnika. On line do aprila. Koordiniranje : RRA V fazi izbora ponudnika za snemanje video vsebin. Prva naloga bo snemanje srečanja ČSE – iz tega bo izhajalo gradivo, ki bo namenjeno predvajanju na septemberskih informativnih dnevih. Koordiniranje : Legacoop Veneto še potrebno opredeliti. Drugi del

17 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 WP6.3 Convegni EST Coordinamento : Legacoop FVG In attesa a stretto giro della disponibilità del Gorizia Conference Centre Date proposte 24-25 maggio 2012 Bozza di Programma : Prima giornata Mattina - Presentazione istituzionale del progetto Pomeriggio – Innovazione sociale_locale_digitale Contributi di esperti nelle tre aree di lavoro Seconda giornata Mattina - Innovazione sociale_locale_digitale Spazio per interventi del pubblico con animatore e con la partecipazione degli esperti Pomeriggio – Comitato di Gestione DS 6.3 Srečanja ČSE Koordiniranje : Legacoop FVG V kratkem pričakujemo odgovor, ali je na razpolago Konferenčni center v Gorici. Predlagan termin: 24. in 25. maj 2012 Osnutek programa: Prvi dan: Zjutraj – Formalna predstavitev projekta Popoldan – Socialna_digitalna_lokalna inovacija Prispevki strokovnjakov iz omenjenih treh področij. Drugi dan: Zjutraj - Socialna_digitalna_lokalna inovacija Aktivna udeležba javnosti, povezovanje animatorja in sodelovanje strokovnjakov. Popoldan – Upravni odbor Drugi del

18 Seconda parte Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento: SEA – Agencija za Socialno Ekonomijo Fabrizio Valencic – GORIZIA – 15 Febbraio 2012 WP6.3 Giornate informative Ljubljana Coordinamento : SentPrima Proposta di realizzarle nei territori tra Settembre-Ottobre 2012 Rovigo Coordinamento : LegacoopVeneto Ravenna Coordinamento : Legacoop Ravenna DS 6.3 Informativni dnevi Ljubljana Koordiniranje : ŠentPrima Rovigo Koordiniranje : LegacoopVeneto Ravenna Koordiniranje : Legacoop Ravenna Predlog, da jih organiziramo na posameznih območjih med septembrom in oktobrom 2012. Drugi del

19 Grazie per lattenzione! Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Gorizia, 15 Febbraio 2012 Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Ministero dell'Economia e delle Finanze Hvala za pozornost! fabrizio@valencic.it fabriziovalencic


Scaricare ppt "Secondo Comitato di Gestione Drugi sestanek upravnega odbora Bando pubblico di riferimento: SEA – Agenzia per lEconomia Sociale Bando pubblico di riferimento:"

Presentazioni simili


Annunci Google