La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Programmazione 1 9CFU – TANTE ore Prof. Stefano Bistarelli

Copie: 1
Programmazione 1 9CFU – TANTE ore Prof. Stefano Bistarelli

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Programmazione 1 9CFU – TANTE ore Prof. Stefano Bistarelli"— Transcript della presentazione:

1 Programmazione 1 9CFU – TANTE ore Prof. Stefano Bistarelli

2 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 2

3 3

4 4 Guessing game

5 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 11

12 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 12

13 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 13

14 monty-python-dead-parrot-sketch_news Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 14

15 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 15

16 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 16

17 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 17

18 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 18

19 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 19

20 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 20

21 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 21

22 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 22

23 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 23

24 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 24

25 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 25

26 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 26

27 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 27

28 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 28

29 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 29

30 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 30

31 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 31

32 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 32

33 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 33

34 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 34

35 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 35

36 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 36

37 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 37

38 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 38

39 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 39

40 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 40

41 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 41

42 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 42

43 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 43

44 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 44

45 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 45

46 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 46

47 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 47

48 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 48

49 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 49 from random import randint secret = randint(1, 10) print("Welcome!") guess = 0 while guess != secret: g = input("Guess the number: ") guess = int(g) if guess == secret: print("You win!") else: if guess > secret: print("Too high") else: print("Too low") print("Game over!")

50 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 50

51 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 51

52 Prof. Stefano Bistarelli - Programmazione 1 52


Scaricare ppt "Programmazione 1 9CFU – TANTE ore Prof. Stefano Bistarelli"

Presentazioni simili


Annunci Google