La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

STOPNJEVANJE (GRADACIJA) PRIDEVNIKOV COMPARAZIONE GRADI DELLAGGETTIVO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "STOPNJEVANJE (GRADACIJA) PRIDEVNIKOV COMPARAZIONE GRADI DELLAGGETTIVO."— Transcript della presentazione:

1 STOPNJEVANJE (GRADACIJA) PRIDEVNIKOV COMPARAZIONE GRADI DELLAGGETTIVO

2 Latinski pridevnik ima tri stopnje: - osnovnik- pozitiv - primernik- komparativ - presežnik- superlativ Laggettivo italiano ha tre gradi: positivo comparativo superlativo

3 KOMPARATIV - COMPARATIVO osnova pozitiva + - IOR (m. + f.) -IUS (n.) pozitiv: longus, long-i (gen.: osnova!) komparativ: long-ior – daljši, daljša long-ius – daljše aggettivo di grado positivo PIU + AGG. + CHE (DI) positivo: lungo comparativo: … più lungo che corto. … più lungo di Marco.

4 Tvorite komparativ v latinščini in ga prevedite v italijanščino: audax, audacis audacior, audacius celer, celeris, celere celerior, celerius dulcis, dulce dulcior, dulcius più audace di... = pogumnejši più celere di... = hitrejši più dolce di… = slajši

5 ferox, ferocis ferocior, ferocius gravis, grave gravior, gravius utilis, utile utilior, utilius più feroce di = okrutnejši più grave di = hujši più utile di = koristnejši

6 RABA SUPERLATIVA pravi ali relativni superlativ (primerjava!) = izraža najvišjo stopnjo = prevajamo ga z NAJ- absolutni superlativ ali elativ (brez primerjave!) = izraža zelo visoko stopnjo = prevajamo ga z ZELO superlativo relativo = qualità al massimo e stabilisce un paragone superlativo assoluto o elativo = qualità al massimo senza paragone

7 SUPERLATIV superlativo relativo … il più + AGG. di … Il più lungo di tutti. superlativo assoluto - ISSIMO, -A, -I, -E lunghissimo, -i molto + AGG. molto lungo V latinščini imata absolutni superlativ in elativ isto obliko: osnova pozitiva + -ISSIMUS, A, UM pozitiv: longus, long-i superlativ: long-issimus 3

8 Tvorite superlativ in ga prevedite: simplex, simplicis simplicissimus 3 felix, felicis felic-issimus 3 altus altissimus 3 rarus 3 rarissimus 3 semplice il piu semplice di semplicissimo felice felicissimo alto altissimo raro, -a rarissimo

9 PRAVI SUPERLATIV ALI ELATIV? Socrates sapientissimus omnium Graecorum fuit. Socrates vir sapientissimus fuit. Socrate fu il più saggio di tutti i greci. Socrate fu un uomo saggissimo.

10 POSEBNOSTI V STOPNJEVANJU I. RAZLIČNE OSNOVE: BONUS 3 MELIOR, MELIUS OPTIMUS 3 MALUS 3 PEIOR, PEIUS PESSIMUS 3 BUONO MIGLIORE, IL MIGLIORE, OTTIMO CATTIVO (MALE je u italijanscini prislov, pridevnik je CATTIVO) PEGGIORE IL PEGGIORE, PESSIMO

11 MAGNUS 3 MAIOR, MAIUS MAXIMUS 3 PARVUS 3 MINOR, MINUS MINIMUS 3 MULTI 3 PLURES, PLURA PLURIMI 3 GRANDE MAGGIORE IL MAGGIORE, MASSIMO PICCOLO MINORE IL MINORE, MINIMO

12 II. SUPERLATIV NA –RIMUS 3: imajo prid. na –ER (miser, acer, celeber): misérrimus 3 acérrimus 3 celebérrimus 3 misero, acre, celebre miserrimo acerrimo celeberrimo

13 III. SUPERLATIV NA – LIMUS 3: facilis - lahek difficilis - težak similis - podoben dissimilis -nepodoben gracilis - tanek, nežen, vitek, suh humilis -nizek facillimus,difficillimus, simillimus… facile difficile simile dissimile (differente) gracile umile facilissimo, difficilissimo gracilissimo, bassissimo

14 KOMPARATIV SE SKLANJA PO 3. DEKLINACIJI: SINGULAR nom. longior longius gen. longior-is dat. longior-i akuz. longior-em longius abl. longior-e PLURAL longior-es longior-a longior-um longior-ibus longior-es longior-a longior-ibus


Scaricare ppt "STOPNJEVANJE (GRADACIJA) PRIDEVNIKOV COMPARAZIONE GRADI DELLAGGETTIVO."

Presentazioni simili


Annunci Google