La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Projekt - Progetto iCON PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Projekt - Progetto iCON PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) Ministero dell'Economia e delle Finanze."— Transcript della presentazione:

1 Projekt - Progetto iCON PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) Ministero dell'Economia e delle Finanze

2 PP07 SDGZ od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji. Deluje na območju dežele FJK na Tržaškem, Goriškem in Čedajskem Glavni cilj je razvoj krajevnega gospodarstva in zaščita interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih organih. L’URES dal 1946 riunisce e rappresenta gli imprenditori ed i professionisti sloveni in Italia. È attiva nel territorio regionale nelle province di Trieste, Gorizia e nel Cividalese L’obiettivo principale è lo sviluppo dell’economia locale e la difesa degli interessi delle imprese associate con il ruolo di rappresentanza del mondo economico presso tutti gli enti preposti. Ministero dell'Economia e delle Finanze

3 PP07 SDGZ spremlja včlanjena podjetja pri vseh odnosih z javnimi ustanovami; v prvi osebi in preko povezanih struktur opravlja vse birokratske in administrativne obveznosti od prvega vpisa, preko vseh stopenj podjetniške dejavnosti vse do zaključka poslovanja Segue le imprese associate in tutti i rapporti con gli enti pubblici; esegue per conto degli associati e attraverso le proprie strutture collegate tutte le incombenze amministrativo- burocratiche, dalla costituzione dell’impresa alla sua cessazione Ministero dell'Economia e delle Finanze

4 SDGZ-jevo delovanje je razdeljeno na pet sekcij: – Mednarodna trgovina in storitve – Trgovina na drobno – Gostinci – Obrtniki – Samostojni poklici Vsaka sekcija ima svoj odbor, ki sledi specifičnim problematikam posameznega sektorja. L’attività dell’URES viene svolta nell’ambito di 5 sezioni di categoria: – Commercio estero e servizi – Commercio al dettaglio – Pubblici esercenti – Artigiani – Professionisti Ogni sezione ha il suo direttivo che si occupa delle problematiche settoriali. Ministero dell'Economia e delle Finanze PP07

5 Ministero dell'Economia e delle Finanze Trst/Trieste 1982 Trst/Trieste 2004 Nova Gorica 2007 Trst/Trieste 1946 Koper – Capodistria 2004 PP07 Sistem / il sistema SDGZ – URES

6 Ministero dell'Economia e delle Finanze PP07 Združenje bo, zaradi svoje specifike in izkušenj pridobljenih na področju podpiranja MSP in udeležbe v prejšnjih EU projektih dalo svoj doprinos k uresničitvi ambicioznih ciljev, ki si jih zadaja projekt iCON L’associazione, per le sue specifiche competenze ed esperienza acquisita nel campo del supporto alle PMI e la partecipazione a precedenti progetti EU darà il suo importante contributo per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi posti dal progetto iCON

7 Ministero dell'Economia e delle Finanze PP07 Hvala za pozornost! Dodatne informacije: Ul. / Via Cicerone, 8 34133 – Trst / Trieste Tel. +39 040 67248 Fax. +39 040 6724850 e-mail: info@sdgz.it / info@ures.it info@sdgz.it info@ures.it web: www.sdgz.it / www.ures.it www.sdgz.it www.ures.it Grazie dell’attenzione! Per ulteriori informazioni:


Scaricare ppt "Projekt - Progetto iCON PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES) Ministero dell'Economia e delle Finanze."

Presentazioni simili


Annunci Google