La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

EUROSERVIS S.r.l. - La progettazione europea nel periodo 2014 – 2020 Evropski projekti in priložnosti v obdobju 2014.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "EUROSERVIS S.r.l. - La progettazione europea nel periodo 2014 – 2020 Evropski projekti in priložnosti v obdobju 2014."— Transcript della presentazione:

1 EUROSERVIS S.r.l. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu La progettazione europea nel periodo 2014 – 2020 Evropski projekti in priložnosti v obdobju 2014 - 2020 Erik Švab

2 EUROSERVIS S.r.l. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Le tematiche prioritarie previste per tutta la UE: 1.Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 2.Miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 3.Competitività delle piccole imprese 4.Economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 5.Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi 6.Tutela dell’ambiente e promozione dell’uso efficiente delle risorse 7.Trasporto sostenibile ed eliminazione delle strozzature nelle principale infrastrutture di rete 8.Occupazione e sostegno della mobilità dei lavoratori 9.Promozione dell’inclusione sociale e combattere la povertà 10.Investimento nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente 11.Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente La politica di coesione europea 2014 - 2020

3 EUROSERVIS S.r.l. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, ki veljajo za vse programe EU: 1.Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij 2.Izboljšanje dostopa do IKT ter povečanje njihove uporabe in kakovosti 3.Povečanje konkurenčnosti MSP - malih in srednjih podjetij 4.Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih 5.Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj 6.Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 7.Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah 8.Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile 9.Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini 10.Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje 11.Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava Evropska kohezijska politika 2014 - 2020

4 Possibilità di finanziamento di progetti futuri di collaborazione: Možnosti financiranja bodočih projektov čezmejnega sodelovanja:  Programmi europei di collaborazione transfrontaliera/Evropski programi za čezmejno sodelovanje: ITA-SLO, ITA-AUS, ITA-HR, SLO-AVS, SLO-HR,...  Collaborazione transnazionale/Transnacionalno sodelovanje: ALPINE SPACE, ADRION, DANUBIAN,... Finanziamenti diretti UE/Direktna sredstva EU: Horizon2020, DG SANCO, IME, … NUOVO PERIODO PROGRAMMATICO 2014-2020 NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA 2014-2020 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu

5 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu PROGRAMMA ITALIA - SLOVENIA 2014-2020 PROGRAM SLOVENIJA – ITALIJA 2014-2020 Programma Operativo/Operativni Program – fine/konec 2014 Previsione primi bandi pubblicati nel 2015/Prvi razpisi že v letu 2014

6 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Dotazione finanziaria FESR/sredstva ESRR/sredstva ESRR 77.929.954 € Area eleggibile/Upravičeno območje/Upravičeno Območje Italia/Italija: Province/Pokrajine TS, GO, UD, PN, VE Slovenia/Slovenija: Regioni statistiche/Statistične regije Goriška, Obalno- kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška PROGRAMMA ITALIA - SLOVENIA 2014-2020 PROGRAM SLOVENIJA – ITALIJA 2014-2020

7 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu PROGRAMMA ITALIA - CROAZIA 2014-2020 PROGRAM ITALIJA – HRVAŠKA 2014-2020 Programma Operativo/Operativni Program – fine/konec 2014 Previsione primi bandi pubblicati nel 2015/Prvi razpisi že v letu 2014

8 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Dotazione finanziaria FESR/sredstva ESRR 201.357.220 € Area eleggibile/Upravičeno območje Italia/Italija: Province/Pokrajine di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone, Venezia, Padova, Rovigo, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani Croazia/Hrvaška: tutte le Contee costiere/vse obalne županije PROGRAMMA ITALIA - CROAZIA 2014-2020 PROGRAM ITALIJA – HRVAŠKA 2014-2020

9 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Programma Operativo/Operativni Program – pubblicato a settembre 2014/objavljen septembra 2014 Previsione primi bandi pubblicati nel 2015/Prvi razpisi že v letu 2015 PROGRAMMA ITALIA – AUSTRIA 2014-2020 PROGRAM ITALIJA – AVSTRIJA 2014-2020

10 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Dotazione finanziaria FESR/sredstva ESRR 82.238.866 € Area eleggibile/Upravičeno območje In Italia/v Italiji: Alto Adige/Gornje Poadižje: Bolzano-Bozen Veneto: Belluno, Vicenza, Treviso FVG/FJK: Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste In Austria/v Avstriji: Carinzia/Koroška: Klagenfurt-Villach, Unterkärnten, Oberkärnten Salisburgo/Salzburg: Lungau, Pinzgau-Pongau, Salisburgo e dintorni Tirolo/Tirolska: Innsbruck, Tiroler Oberland, Tiroler Unterland, Außerfern, Osttirol PROGRAMMA ITALIA – AUSTRIA 2014-2020 PROGRAM ITALIJA – AVSTRIJA 2014-2020

11 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 NOVO OBDOBJE 2014-2020  Nuovo programma per lo sviluppo e implementazione di due strategie macro-regionali: Adriatico – Ionica e Danubiana  Nova programa za razvoj in izvajanje dveh makroregionalnih strategij: Donavska strategija in Jadransko-jonska strategija;

12 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu ADRION 2014-2020 (Adriatic Ionian Transnational Cooperation Programme) Programma Operativo/Operativni Program – fine/konec 2014 Previsione primi bandi pubblicati nel 2015/Prvi razpisi že v letu 2014

13 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Dotazione finanziaria FESR/sredstva ESRR 83.467.729 € Area eleggibile/Upravičeno območje Grecia, Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Serbia Grčija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Albanija, Bosna- Hercegovina, Črna Gora, Srbija ADRION 2014-2020 (Adriatic Ionian Transnational Cooperation Programme)

14 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu DANUBE PROGRAM 2014-2020 (Danube Transnational Programme) Programma Operativo/Operativni Program – fine/konec 2014 Previsione primi bandi pubblicati nel 2015/Prvi razpisi že v letu 2014

15 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Dotazione finanziaria FESR/sredstva ESRR 202.095.405 € Area eleggibile/Upravičeno območje Austria, Bulgaria, Croazia, R. Ceca, Germania (Baden- Württemberg/Bavaria), Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia, Ucraina (non tutto il territorio). Avstrija, Bulgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija, BiH, Moldavija, Črna Gora, Srbija, Ukrajina (delno). DANUBE PROGRAM 2014-2020 (Danube Transnational Programme)

16 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu ALPINE SPACE PRGRAMME 2014-2020 Programma Operativo/Operativni Program – fine/konec 2014 Previsione primi bandi pubblicati nel 2015/Prvi razpisi že v letu 2014

17 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu ALPINE SPACE Dotazione finanziaria FESR/sredstva ESRR 116.635.466 € Area eleggibile/Upravičeno območje Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Liechtenstein, Slovenija, Švica ALPINE SPACE PRGRAMME 2014-2020

18 E-HEALTH 2.0 - ITA-SLO 2014-2020 ALPINE E-HEALTH – ALPINE SPACE E-HEALTH – ADRION CLINICAL PROJECTS: CARDIOLOGY, SURGERY, URGENCE NEW CHALLENGES FROM BRAINSTORMING… IDEE PROGETTO CONCRETE KONKRETNI PROJEKTNI PREDLOGI EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu

19 BIGGEST RESEARCH AND FUNDING PROGRAM IN THE WORLD ALMOST 80 BILION € BETWEEN 2014 AND 2020!!! HORIZON 2020 – Orizzonte/oBZORJE 2020

20 EUROSERVIS D.O.O. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Horizon 2020 calls HOW MUCH DOES IT FUND? 100 % OF COSTS (for most projects) + TOP UP FOR INDIRECT COSTS: 25% OF DIRECT ONES E.G. Project of 4 million € for research, management and communication >1 million for indirect costs (space rental, electricity, other utilities, administrative staff not directly related to the project, etc…)

21 EUROSERVIS D.O.O. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Horizon 2020 calls One stage or Two stage calls 1-STAGE CALLS: For most calls, you submit a full proposal by the given deadline. 2-STAGE CALLS: Some calls have a 2-stage submission procedure: Stage 1: - You submit an outline proposal (max. 20 pages). - For continuously open calls, your stage-1 proposal will be evaluated as soon as it is received, and there will be a closure date for submitting your full proposal in stage 2. Stage 2: If your proposal passes stage 1, you will be invited to submit your full proposal within a given period. If required by the relevant work programme. Rejected proposals: If your proposal does not pass stage 1, you will be informed of this in writing, along with the evaluation summary report.

22 TOPICS Horizon2020 Horizon 2020 calls

23 EUROSERVIS D.O.O. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Horizon 2020 - NEXT CALLS

24 DIRECTORATE GENERAL FOR HEALTH AND CONSUMERS (DG SANCO) HEALTH BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD CONSUMERS TYPES OF PROGRAMS COLLABORATIVE PROJECTS TENDERS (CAN BE MONO PARTNER) CONFERENCE FUNDING NETWORKING TYPES OF PROJECTS DG SANCO IN NUMBERS 60 % FUNDING BY THE EC (80 % IN EXCEPTIONAL CASES) 40% CO-FUNDING BY PARTNERS (CAN BE OWN RESOURSCES, STAFF TIME) AVERAGE DURATION 3 YEARS, DEPENDING ON PROJECT EUROSERVIS D.O.O. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu

25 PRIORITIES FOR 2014-2020 EUROSERVIS D.O.O. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu DG SANCO

26 PRIORITIES FOR 2014-2020 EUROSERVIS D.O.O. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu DG SANCO

27 LAST CALLS: PROJECTS: 1 CALL/YEAR TENDERS ETC… SEVERAL TIMES A YEAR EUROSERVIS D.O.O. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu DG SANCO

28 EUROSERVIS D.O.O. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu SO HOW DO WE GET IN? LET’S MAKE NOISE!  Let your international collaborators know about your current interest to participate in Research projects;  Let your “Head of Unit” know about your interest, so they can talk to their usual international partners;  Let us know about your field of interest and/or topic;  Give us your research profile and idea to upload it on partner search websites!  Take part in international meetings of research platforms, working groups, networking opportunities and share your ideas!  Take inspiration from current and previous projects in the same progamme: they could be your next partners!

29 29 EUROSERVIS S.r.l. www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Cosa offre Euroservis? ESPERIENZA: oltre 150 progetti europei vinti e gestiti con successo per un valore complessivo di oltre 100.000.000 €  Preparazione tempestiva ai nuovi periodi programmatici  Assistenza tecnica per ottenere e gestire con successo fondi europei  Ricerca e coordinamento dei partner di progetto  Supporto nella gestione e rendicontazione di progetti  Attuazione delle attività transfrontaliere dei progetti  Costituzione ed accompagnamento di strutture europee: GEIE, GECT, ERIC

30 30 EUROSERVIS D.O.O. Ulica Cicerone, 4 – 34133 Trst (Italija) VOI / VI NOI / MI Cosa offre Euroservis? Kaj vam nudi Euroservis?

31 EUROSERVIS SRL www.euroservis.eu - info@euroservis.eu Grazie dell’attenzione! Hvala za pozornost! Euroservis Srl, Via / Ul. Cicerone 4, Trieste / Trst, Italy Tel: +39 - 040 - 762712 ; www.euroservis.eu ; info@euroservis.eu


Scaricare ppt "EUROSERVIS S.r.l. - La progettazione europea nel periodo 2014 – 2020 Evropski projekti in priložnosti v obdobju 2014."

Presentazioni simili


Annunci Google