La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Appu cassau a Osama e ci happu donau unu croppu a sfacciadura…ceehh!!

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Appu cassau a Osama e ci happu donau unu croppu a sfacciadura…ceehh!!"— Transcript della presentazione:

1 Appu cassau a Osama e ci happu donau unu croppu a sfacciadura…ceehh!!
Mi seu spassiendi!!! Appu cassau a Osama e ci happu donau unu croppu a sfacciadura…ceehh!! D’appu stronau!!!

2 Ma itta sesi brullendi? Castiadì sa facci a su sprigu e poi bideusu chi d’as pigau su cartoni a facci…BALOSSU!!!

3 Ge sesi pagu antipaticu…ci fiada bisongiu de du narai a tottusu
Ge sesi pagu antipaticu…ci fiada bisongiu de du narai a tottusu? Comunque là ca se fotti!!! Quasi quasi mi bestu cummenti a tui, non si sci mai ca mi scutullu a Saddam..-

4 Là. Ti pracciu bestidu ainci
Là!!! Ti pracciu bestidu ainci? Seu prontu po donai una passada de croppusu a conca de Madama Hussein…o no?

5 FACCIAMO L’AMORE ABBASSO LA GUERRA Eh..oh Giorgino…arribasa troppu tradu, ormai si seusu innamorausu e seusu diventausu pacifisti!!! Comunque là ca ci funti is coreanusu ca bollinti gherrai, scudinci una bomba ainci ti spassiasa!!! Ciao Giorgio.


Scaricare ppt "Appu cassau a Osama e ci happu donau unu croppu a sfacciadura…ceehh!!"

Presentazioni simili


Annunci Google