La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione delle saline tra Italia e Slovenia.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione delle saline tra Italia e Slovenia."— Transcript della presentazione:

1 2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione delle saline tra Italia e Slovenia Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS – Ekolosko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo Lucilla Previati – Giacomo Benelli Portorose (SLO), 14/03/2013 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Progetto SALTWORKS www.parks.it/saltworks

2 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Poteka natečaj za izbor najboljšega ponudnika, ki se bo zaključil naslednji ponedeljek, 18.3.2013, katermu bo dodeljena izpeljava naslednjih dejavnosti: -WP 4.2.22 Grafična obdelava in tisk 2000 zloženk z dodanim koledarjem z datumi za izpeljavo delavnic za osnovne šole ter predavanja za učitelje v 4 solinah Namig: promocija Delte 2000 s poslano pošto lokalnim šolam -WP 5.2.2 Vsebinska obdelava, grafika in tisk zloženk projekta, z osnovnimi informacijami o mrežni povezavi Partnerskih solin, da postane hiter in spreten informacijski inštrument enostaven za uporabo glede na format in vsebino. (font: Projektna tabela) -WP 5.2.4 (proračun za 3.leto) Priprava vsebine, grafika in tisk brošure z osnovnimi informacijami glede na okoljski, zgodovinsko – kulturni vidik ter turistični vidik o dostopnosti ter nočitvami v partnerskih območjih. Tekst bo v treh jezikih; italijanskem-slovenskem- angleškem, paralelno pisan za vsake soline posebej. E in corso la gara per lassegnazione dellincarico, che si concluderà lunedì prossimo, 18 marzo, con la scelta della Ditta che a cui saranno affidate le seguenti attività: - WP 4.2.22 Grafica e stampa di n. 2000 dépliants di un calendario congiunto per la realizzazione, nelle 4 saline, di laboratori didattici creativi per le scuole elementari e medie e attività di training per insegnanti Riferimento utile: promo di Delta 2000 inviato mail alle Scuole del territorio. - WP 5.2.2 Elaborazione dei contenuti, grafica e stampa del dépliant di progetto, con le informazioni principali sulla rete tra le saline Partner, che diventi un agevole e veloce strumento di informazione facilmente veicolabile per formato e contenuti(fonte: Scheda Progettuale - WP 5.2.4 (budget del 3° anno) Progettazione dei contenuti, grafica e stampa della brochure, con le principali informazioni sia dal punto di vista ambientale e storico-culturale, sia dal punto di vista della loro fruizione turistica, nonché tutti i riferimenti utili per raggiungere e soggiornare nella aree partner Testo nelle tre lingue italiano-sloveno-inglese, in parallelo, per ciascuna salina. Dépliants e brochureBrošure in zloženke:

3 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Tiskarske podrobnosti: Zloženke Tisk 4-barvni proces na beli podlagi na papirju s certifikatom FCS Format cm 10x21 zložena, cm 30x21 odprta 3-krat preganjena Dobavljena v škatlah po 1000 kosov Specifiche di stampa: Dépliants Stampa in quadricromia in bianca e volta su Carta certificata FSC; Formato cm 10x21 chiuso, cm 30x21 aperto Piega a fisarmonica a 3 ante Fornito in scatole da 2.000 pezzi cadauno. Brochure Stampa in quadricromia in bianca e volta su Carta certificata FSC; Formato cm 15x21 chiuso, cm 30x21 aperto, 16 facciate + copertina Copertina: stampa in quadricromia in bianca e volta su cartoncino semirigido (Carta certificata FSC) Rilegatura a due punti metallici. Fornito in scatole da 1.000 pezzi cadauno. Dépliants e brochureBrošure in zloženke:

4 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Tiskarske podrobnosti: Zloženke Tisk 4-barvni proces na beli podlagi na papirju s certifikatom FCS Format cm 10x21 zložena, cm 30x21 odprta 3-krat preganjena Dobavljena v škatlah po 1000 kosov Specifiche di stampa: Dépliants Stampa in quadricromia in bianca e volta su Carta certificata FSC; Formato cm 10x21 chiuso, cm 30x21 aperto Piega a fisarmonica a 3 ante Fornito in scatole da 2.000 pezzi cadauno. Brochure Stampa in quadricromia in bianca e volta su Carta certificata FSC; Formato cm 15x21 chiuso, cm 30x21 aperto, 16 facciate + copertina Copertina: stampa in quadricromia in bianca e volta su cartoncino semirigido (Carta certificata FSC) Rilegatura a due punti metallici. Fornito in scatole da 1.000 pezzi cadauno. Dépliants e brochureBrošure in zloženke:

5 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Partnerje se povabi k izboru fotografskega materiala, podajanju mnenj pri vsebinski sestavi ter opisu dostopa do solin ter o nočitvah, rok za poslan material je naslednji 31.3. VP in Delta 2000 bodo sodelovale z izbranim podjetjem pri zasnovi brošur ter obvestile Partnerje pred samim tiskom. Brošure bodo enakovredno razdeljene Partnerjem na njihove sedeže, zloženke do 31.maja, brošure do 15.junija. Si invitano i Partners a presentare proposte per la scelta di foto, contenuti, indicazioni utili per raggiungere e soggiornare nelle loro saline, da inviare a LP entro il 31 marzo prossimo. LP e Delta 2000 collaboreranno con la Ditta per la progettazione delle bozze e aggiorneranno i Partners prima della stampa dei materiali. Consegna equamente distribuita presso le Sedi di tutti i Partners; dépliants: entro il 31 maggio; brochures: entro il 15 luglio. Dépliants e brochureBrošure in zloženke:

6 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 / Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS Lucilla Previati – Giacomo Benelli. Portorose, 14/03/2013 Natečaj za izbor ponudnika za izdelavo promocijskega videofilma se bo začel v prihodnje. Glede vsebine se povabi Partnerje, da do 15.aprila podajo svoja mnenja. La procedura di gara per la produzione del video sarà attuata prossimamente. Si invitano i Partners a proporre idee per la progettazione dei contenuti, da inviare a LP entro il 15 aprile prossimo. Video promozionalePromocijski videofilm:

7 Grazie per lattenzione! Hvala za vašo pozornost! Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po Corso Mazzini, 200 – 44022 Comacchio (FE) Tel. 0533 314003 Fax 0533 318007 c.f. 91015770380 – p-iva 01861400388 e-mail parcodeltapo@parcodeltapo.it 2nd Intermediate Meeting WP 1.2 Portorose (SLO), 14/03/2013 Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Ministero dell'Economia e delle Finanze Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Progetto SALTWORKS www.parks.it/saltworks


Scaricare ppt "2 nd Intermediate Meeting WP 1.2 WP5 Marketing and promotion Bando pubblico n. 02/2009 : SALTWORKS – Valorizzazione delle saline tra Italia e Slovenia."

Presentazioni simili


Annunci Google