La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Dedicato A tutti i Brindisini sparsi nel mondo che sono dovuti

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Dedicato A tutti i Brindisini sparsi nel mondo che sono dovuti"— Transcript della presentazione:

1 Dedicato A tutti i Brindisini sparsi nel mondo che sono dovuti andare via dall’amata città non per propria volontà, ma per scelta di vita. Le frasi scritte in questo lavoro, sono tratte da un libro Scritto in vernacolo da Fortunato Montanaro Brindisino Verace, classe 1918.Le immagini sono state tratte da una raccolta fotografica di “sfondi desktop” . Ciò che andrete a vedere è stato realizzato da Maurizio Passante BUONA VISIONE!!!!

2 O terra mia quantu si’ bella
Tu addo a nata rumani eterna. Tu ca sinti matri natura Ti nisciunu tu tieni paura.

3 Na vota stu paisi era puvirieddu,
Senza turnisi però era fattu pi viteri Ca tinia nu mari miravigliatu Pi comu era furmatu.

4 Allu casali nu bellu sciardinu
Cu setti ottu caseddi e nu villinu A da mienzu comu pecuri spatriati Cu pirsuni senza pinzieri e scuscitati,

5 Pircè ca ti lu nienti si cuntintava
C’alla megghiu si ‘ranciava. Puru cu la giacchetta rivutata Ti la bonanima ti lu tata.

6 Lu prisepiu si facia a Natali
Cu picurieddi, pasturi e ri Magi, Cu tanta e tanta belli ricali E nui cu pettuli, purcidduzzi, ‘ncartiddati

7 Po’ rivvava la bifana puviredda
Cu cenniri e craunedda cu na pupa ti pezza Cu cavallucci e quarche trumbetta E pi nù vagnuni era festa.

8 Po’ rivvava sant’Antueni
cu maschiri e sueni Cu la focra ti botti e sarmienti Li vagnuni ca giraunu comu pizzienti Ca quiddi erunu tandu li divertimienti.

9 A Santa Pulinara faciunu la millunata
Cu puddichi, vinu e quarche frittata. Ballaunu e cantaunu tutti cuntienti Cu taieddi chini ti brascioli e purpetti.

10 Ti li vindegni cu traini e travineddi
Cu cavaddi e ciucciarieddi Cu belli uarnamienti, cu fittucci e campanieddi E lu mustu ca sculava totta la strata ti ‘ddurava.

11 ‘ Ncera na vicchiaredda ca la ‘ngiuravano trapunarella
Bachisi ca scia a ‘ngiru cu rafanieddi rumanella, Giardinu cu li gilati ca critava: “gilati,crema e cioccolata” “lecu quattru sordi na liccata”. Carosi e giuvini ca sciucaunu cu li nuci E si li uardaunu anziani e vicchiarieddi Sittati allu friscu culli siggiteddi.

12 Sciucaunu tutti riuniti
Li vagnuni sotta alli luci ti li lampiuni Cu tutti li sciuechi cchiù cumuni.

13 Ce tiempi comu parunu luntani,
Pari ca mai ‘nciannu isistutu. E puru iu ti sittant’anni ‘nciaggiu statu e aggiu vissutu.

14 Ma lu cori mia quandu si ricorda
chiangi e si enchi ti gioia Ca era atru tiempu atra vita Era tutta n’atra cosa Stu Brindisi ti na vota

15 Ma veramenti stu Brindisi quantu’ndè passatu
E comu l’annu cumbinatu quiddi c’annu cumandatu, Ca solu ca lu tennu cussì ‘ntrassatu e ‘mbucatu Ca lu verdi ti li ioli e di li giardinetti sta tuttu siccatu

16 Anveci prima era tuttu bellu virdisciatu
E comu era bellu furmatu, Cu quiddi murigghioni e furtezzi Ca tiniunu stu Brindisi tuttu circundatu,

17 Ma moi quiddu murigghioni
addò è sce spicciatu? Ma iu ticu: addai eruna asce fari la spiculazioni? Cu fannu di ‘nfitiscimienti Ti abitazzioni? Cu ‘mbucciunu la storia Ti li rumani e di li borboni?

18 Menu mali ca quiddi furtezzi l’annu lassati, armenu quandu vennu li stranieri tennu ce anna futucrafari, cussì si ricordunu ti stu Brindisi e di l’antichi rumani.

19 Ma iu penzu ca quiddi ca cumandaunu tandu
No’ erunu propia brindisini Ca si no quiddi cosi no’ li faciunu.

20 Ma siccomu ca ticunu Ca San Ghiatoru È amanti ti li furastieri Vennu a Brindisi Li tannu lu cumandu E comu volunu loru fannu e sfannu: O ‘ndrizzunu o sbagliunu.

21 Ma quiddi ca figna a moi annu cumandatu ormai è tuttu passatu
E visamu quiddu ca Brindisi l’ava ministrari Sobbra alla minestra cu ‘nci metti assai Sali, Propia cu nò si po’ mangiari

22 E a iddu ci ‘nci manca lu Sali
E no’ sapi propia ministrari Ticimu alla brindisina Allora cu va caca a mari O cu si va mena propia a mari.

23 O Brindisi quantu Sinti particulari, Pi quiddu nomi Ca t’annu tatu Ca ti tutti sinti amatu E a tutti li festi Tu sinti numinatu E puru fistiggiatu

24 E ti brindunu tutti Senza tistizziuni: Uemmini, femmini e vagnuni, Cu li bicchiri ti mitallu, Ti creta e di cristallu.

25 Chini ti sciampagna e di vinu ti la campagna
Ti tanta belli culuri,brindunu tutti puvirieddi e signuri.

26 Ca già na festa lu Brindisi no vinia fattu,
Nisciunu rumania sutisfattu E quandu tu si numinatu Nui brindisini ti tei ‘ndi ricurdamu,

27 Ti quiddu bellu mari e di lu puertu comu è furmatu,
Ca ti l’atri paisi sì’ curtiggiatu E ‘ndi faci ricurdari ti lu passatu,

28 Ca comu si tici ca assa’voti
Tui a statu tirrimutatu E li veri brindisini iannizzari Sempri tisu t’annu ‘mpizzatu E veramenti ti l’à miritatu.

29 E non comu quiddu tispiratu
Ca a stu Brindisi si ‘nde vinutu Comu n’emicratu Ca a stu Brindisi L’annu nu picca tiscratatu

30 Ma tui brindisinu iannizzaru
Puru ca t’annu misu du sobrannomi Tu tieni sempri n’atru valori.

31 Ma moi iu ca no sontu iannizzaru
E mi sentu veru brindisinu, Cu loru mi sentu vicinu. Ma iu ‘nci vulia a facia Nu Brindisi all’usu mia, Ma ti vinu assai ‘ndi vulia, Ci ‘ndi putia averi nu valiri Cu brindu cu tutti li veri BRINDISINI.

32 BRINDISI NEL CUORE


Scaricare ppt "Dedicato A tutti i Brindisini sparsi nel mondo che sono dovuti"

Presentazioni simili


Annunci Google