La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Dedicato A tutti i Brindisini sparsi nel mondo che sono dovuti andare via dallamata città non per propria volontà, ma per scelta di vita. Le frasi scritte.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Dedicato A tutti i Brindisini sparsi nel mondo che sono dovuti andare via dallamata città non per propria volontà, ma per scelta di vita. Le frasi scritte."— Transcript della presentazione:

1

2 Dedicato A tutti i Brindisini sparsi nel mondo che sono dovuti andare via dallamata città non per propria volontà, ma per scelta di vita. Le frasi scritte in questo lavoro, sono tratte da un libro Scritto in vernacolo da Fortunato Montanaro Brindisino Verace, classe 1918.Le immagini sono state tratte da una raccolta fotografica di sfondi desktop. Ciò che andrete a vedere è stato realizzato da Maurizio Passante BUONA VISIONE!!!!

3 O terra mia quantu si bella Tu addo a nata rumani eterna. Tu ca sinti matri natura Ti nisciunu tu tieni paura.

4 Na vota stu paisi era puvirieddu, Senza turnisi però era fattu pi viteri Ca tinia nu mari miravigliatu Pi comu era furmatu.

5 Allu casali nu bellu sciardinu Cu setti ottu caseddi e nu villinu A da mienzu comu pecuri spatriati Cu pirsuni senza pinzieri e scuscitati,

6 Pircè ca ti lu nienti si cuntintava Calla megghiu si ranciava. Puru cu la giacchetta rivutata Ti la bonanima ti lu tata.

7 Lu prisepiu si facia a Natali Cu picurieddi, pasturi e ri Magi, Cu tanta e tanta belli ricali E nui cu pettuli, purcidduzzi, ncartiddati

8 Po rivvava la bifana puviredda Cu cenniri e craunedda cu na pupa ti pezza Cu cavallucci e quarche trumbetta E pi nù vagnuni era festa.

9 Po rivvava santAntueni cu maschiri e sueni Cu la focra ti botti e sarmienti Li vagnuni ca giraunu comu pizzienti Ca quiddi erunu tandu li divertimienti.

10 A Santa Pulinara faciunu la millunata Cu puddichi, vinu e quarche frittata. Ballaunu e cantaunu tutti cuntienti Cu taieddi chini ti brascioli e purpetti.

11 Ti li vindegni cu traini e travineddi Cu cavaddi e ciucciarieddi Cu belli uarnamienti, cu fittucci e campanieddi E lu mustu ca sculava totta la strata ti ddurava.

12 Ncera na vicchiaredda ca la ngiuravano trapunarella Bachisi ca scia a ngiru cu rafanieddi rumanella, Giardinu cu li gilati ca critava: gilati,crema e cioccolata lecu quattru sordi na liccata. Carosi e giuvini ca sciucaunu cu li nuci E si li uardaunu anziani e vicchiarieddi Sittati allu friscu culli siggiteddi.

13 Sciucaunu tutti riuniti Li vagnuni sotta alli luci ti li lampiuni Cu tutti li sciuechi cchiù cumuni.

14 Ce tiempi comu parunu luntani, Pari ca mai nciannu isistutu. E puru iu ti sittantanni nciaggiu statu e aggiu vissutu.

15 Ma lu cori mia quandu si ricorda chiangi e si enchi ti gioia Ca era atru tiempu atra vita Era tutta natra cosa Stu Brindisi ti na vota

16 Ma veramenti stu Brindisi quantundè passatu E comu lannu cumbinatu quiddi cannu cumandatu, Ca solu ca lu tennu cussì ntrassatu e mbucatu Ca lu verdi ti li ioli e di li giardinetti sta tuttu siccatu

17 Anveci prima era tuttu bellu virdisciatu E comu era bellu furmatu, Cu quiddi murigghioni e furtezzi Ca tiniunu stu Brindisi tuttu circundatu,

18 Ma moi quiddu murigghioni addò è sce spicciatu? Ma iu ticu: addai eruna asce fari la spiculazioni? Cu fannu di nfitiscimienti Ti abitazzioni? Cu mbucciunu la storia Ti li rumani e di li borboni?

19 Menu mali ca quiddi furtezzi lannu lassati, armenu quandu vennu li stranieri tennu ce anna futucrafari, cussì si ricordunu ti stu Brindisi e di lantichi rumani.

20 Ma iu penzu ca quiddi ca cumandaunu tandu No erunu propia brindisini Ca si no quiddi cosi no li faciunu.

21 Ma siccomu ca ticunu Ca San Ghiatoru È amanti ti li furastieri Vennu a Brindisi Li tannu lu cumandu E comu volunu loru fannu e sfannu: O ndrizzunu o sbagliunu.

22 Ma quiddi ca figna a moi annu cumandatu ormai è tuttu passatu E visamu quiddu ca Brindisi lava ministrari Sobbra alla minestra cu nci metti assai Sali, Propia cu nò si po mangiari

23 E a iddu ci nci manca lu Sali E no sapi propia ministrari Ticimu alla brindisina Allora cu va caca a mari O cu si va mena propia a mari.

24 O Brindisi quantu Sinti particulari, Pi quiddu nomi Ca tannu tatu Ca ti tutti sinti amatu E a tutti li festi Tu sinti numinatu E puru fistiggiatu

25 E ti brindunu tutti Senza tistizziuni: Uemmini, femmini e vagnuni, Cu li bicchiri ti mitallu, Ti creta e di cristallu.

26 Chini ti sciampagna e di vinu ti la campagna Ti tanta belli culuri,brindunu tutti puvirieddi e signuri.

27 Ca già na festa lu Brindisi no vinia fattu, Nisciunu rumania sutisfattu E quandu tu si numinatu Nui brindisini ti tei ndi ricurdamu,

28 Ti quiddu bellu mari e di lu puertu comu è furmatu, Ca ti latri paisi sì curtiggiatu E ndi faci ricurdari ti lu passatu,

29 Ca comu si tici ca assavoti Tui a statu tirrimutatu E li veri brindisini iannizzari Sempri tisu tannu mpizzatu E veramenti ti là miritatu.

30 E non comu quiddu tispiratu Ca a stu Brindisi si nde vinutu Comu nemicratu Ca a stu Brindisi Lannu nu picca tiscratatu

31 Ma tui brindisinu iannizzaru Puru ca tannu misu du sobrannomi Tu tieni sempri natru valori.

32 Ma moi iu ca no sontu iannizzaru E mi sentu veru brindisinu, Cu loru mi sentu vicinu. Ma iu nci vulia a facia Nu Brindisi allusu mia, Ma ti vinu assai ndi vulia, Ci ndi putia averi nu valiri Cu brindu cu tutti li veri BRINDISINI.

33 BRINDISI NEL CUORE


Scaricare ppt "Dedicato A tutti i Brindisini sparsi nel mondo che sono dovuti andare via dallamata città non per propria volontà, ma per scelta di vita. Le frasi scritte."

Presentazioni simili


Annunci Google